Wednesday, November 21, 2012

lumrah hidup #1

bila miskin,bila hina,
semua pandang rendah,semua pandang buruk,
semua cakap bukan-bukan,semua cakap takda kelas,
tak mengaku itu saudara.

bila kaya,bila harta melimpah,
semua pandang tinggi,semua pandang baik,
semua cakap baik-baik,semua cakap standart,
dan dan mengaku saudara rapat.

lumrah hidup,
duit,harta kekayaan dipandang tinggi,
dialah hebat,dialah penjamin masa depan.

kerana duit,
ada bercerai berai,putus saudara,putus sahabat.
putus segala-galanya.

kerana duit.

No comments:

Post a Comment